وزارت بهداشت: مشکلی از نظر میزان واکسن آنفلوآنزا نداریم