انتخابات آمریکا تاثیری بر روابط واشنگتن-تل آویو نخواهد گذاشت