برگزاری همایش امر به معروف و هم اندیشی محرم و صفر در شاهین شهر