تیراندازی یک افسر پلیس به جوان سیاهپوست در کالیفرنیا/معترضان تظاهرات برپا کردند

معترضان آمریکایی در اعتراض به تیراندازی یک افسر پلیس به یک جوان سیاهپوست در کالیفرنیا، تظاهرات برپا کردند.