تیراندازی یک افسر پلیس به جوان سیاهپوست در کالیفرنیا/معترضان تظاهرات برپا کردند