اعتماد مردمی به رئیس‌جمهور فرانسه به پایین‌ترین حد ممکن رسید

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی در فرانسه از افزایش بی‌اعتمادی مردمی به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور در اداره امور فرانسه و مردم خبر داد.