چمن جدید یادگار رو به زردی می‌رود(عکس)

چمن جدید ورزشگاه یادگار امام(ره) رو به زرد شدن می رود.