رهبر انقلاب، اجازه مذاکره با آمریکا درباره منطقه و سوریه را ندادند

امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و خانم هدیه خلف عباس رئیس مجلس سوریه درباره جزئیات تشکیل کمیته دوستی مجالس دو کشور، رایزنی کردند.۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر