العبادی: ترکیه هیچ نقشی در عملیات نظامی علیه داعش ندارد