شوخی لاریجانی با کواکبیان: پشت میکروفون غش نکنید

هر چند از رئیس مجلس گلایه داریم که ما پیشنهادهایی در اینباره داده بودیم و حتی قرار نبود افرادی از اصلاح طلب ها در مرکز استفاده شوند. حالا این گلایه نیست چون بحث اصل موضوع است.