سیمئونه: نقشی در پیشرفت گریزمان نداشتم!

سرمربی اتلتیکومادرید، ستاره تیم را کشف خودش نمی‌داند.