نخستین مناظره انتخاباتی آمریکا چندین رکورد اینترنت را شکست

استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه اینترنت برای کسب اطلاعات مهم، امروزه به امری عادی بدل شده است،‌به گونه‌ای که بتدریج جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شود.هرچند افزایش بی‌سابقه بینندگان تلویزیونی در رویداد مهمی چون نخستین مناظره انتخاباتی میان کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری آمریکا چندان دور از انتظار نبود و آمار و ارقام نشان از تماشای این […]