فیلم/ لحظه دلخراش سقوط بالگرد اورژانس آمل در جاده هراز