اصفهان همیشه حماسه ساز است

به گزارش خبرنگار ایمنا، بهمن نامور مطلق در آیین اختتامیه هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی که شب گذشته برگزار شد گفت: پیش از شروع و برگزاری این نشست، تردیدهای زیادی در رابطه با موفقیت و چگونگی برگزاری آن در ایران داشتیم. برای میزبانی هم در صدد بودیم تا شهری برای میزبانی در نظر گرفته […]