دستگاه‌های اجرایی اطلاعات لازم را به مرکز پژوهش‌ها ارائه نمی‌کنند

نماینده مردم صومعه سرا گفت:دستگاه‌های اجرایی اطلاعات لازم را به مرکز پژوهش‌ها ارائه نمی‌کنند و این مسئله جای نقد دارد.