دستگاه‌های اجرایی اطلاعات لازم را به مرکز پژوهش‌ها ارائه نمی‌کنند