انتخابات شورای شهر در دستور کار جامعه روحانیت مبارز قرار گرفت / تشکیل شورایی متشکل از گروهای اصولگرا

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: به درخواست احزاب و فعالان حزبی انتخابات شورای شهر در دستور کار جامعه روحانیت مبارز قرار گرفت و ‌شورایی متشکل از گروهای اصولگرا تشکیل خواهد شد.