انتخابات شورای شهر در دستور کار جامعه روحانیت مبارز قرار گرفت / تشکیل شورایی متشکل از گروهای اصولگرا