فرماندهان سپاه در جایی که لازم باشد با آتش در مقابل دشمنان لجوج می‌ایستند