از انتصاب وزیر جنگ تروریست‌ها تا انفجار در میان داعشی‌ها و انتشاری خبری از امیر تکفیری‌ها در ایران

آخرین اخبار مربوط به گروه تروریستی داعش و اقدامات غیرانسانی اعضای شیطان‌صفتش را در اینجا مشاهده کنید.