از انتصاب وزیر جنگ تروریست‌ها تا انفجار در میان داعشی‌ها و انتشاری خبری از امیر تکفیری‌ها در ایران