حمایت وزیر خارجه انگلیس از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

در حالی که چندی پیش لندن تهدید کرده بود ورود آنکارا به اتحادیه اروپا را وتو می‌کند، اکنون وزیر خارجه انگلیس خبر داد لندن از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.