ابتکار مسجد جامع رُم برای کمک به زلزله‌زدگان ایتالیا

مسجد جامع شهر رُم، پایتخت ایتالیا، در اقدامی ابتکاری، یک برنامۀ خیریۀ آشپزی با هدف جمع‌آوری پول برای قربانیانِ زلزلۀ اخیر در ایتالیا به راه انداخت.