محسنی اژه‌ای: قرار وثیقه هما هودفر از ۱۵۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود

گر فردی ممنوع‌الخروج باشد هم می‌تواند با هماهنگی‌ مقام رسیدگی کننده به پرونده و کسب موافقت وی از کشور خارج شود.