احتمال دیدار حسن روحانی و باراک اوباما در سازمان ملل وجود دارد