نعمت‌زاده قول داد تا پایان سال با قاچاق مبارزه کند

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: در جلسه دیروز این کمیسیون با وزیر صنعت، نعمت‌زاده قول داد تا پایان سال آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا در کشور اجرایی شود.