نعمت‌زاده قول داد تا پایان سال با قاچاق مبارزه کند