مقصر تعدد طرح‌ها در مجلس مرکز پژوهش‌هاست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعدد طرح‌ها در مجلس کم کاری می‌کند.