برجام درس عبرتی برای پیوستن به FATF است/دولتمردان به فکر تقویت درونی اقتصاد باشند

عضو کمیسیون فرهنگی گفت:دولتمردان باید به فکر تقویت درونی اقتصاد کشور با الگوی اقتصاد مقاومتی باشند.