برجام درس عبرتی برای پیوستن به FATF است/دولتمردان به فکر تقویت درونی اقتصاد باشند