کلیات لایحه «تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست» تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را تصویب کردند.