تداوم محدودیت و منع رفت و آمد در کشمیر در پی ادامه درگیری‌ها

در پی فراخوان جدایی‌طلبان کشمیر برای ادامه راهپیمایی‌ها، قانون منع رفت و آمد در شهر «کویموه» تمدید شد.