موفقیت مهم ارتش سوریه در نزدیکی «دوما» در شرق دمشق

نیروهای مقاومت موفق شدند منطقه‌های «کتیبه الاشاره و المزارع» را که تا مناطق تل کردی و الریحان امتداد دارد به کنترل خود درآورند. با این پیشروی محدوده امنیت «الرحبه» گسترش یافت و مقدمه محاصره کامل تروریستها در این منطقه فراهم شد.