«پرز» از دیپلماسی مانند پوششی برای سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل استفاده کرد

یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین ضمن اینکه «شیمون پرز» را از خطرناک‌ترین سیاستمداران اسرائیلی خواند، افزود وی دیپلماسی را مانند ابرازی برای پوشش سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی استفاده کرد.