حضور تیم ملی جوانان در بحرین قطعی شد

بحرین میزبان بازی های قهرمانی زیر ۱۹ سال آسیا است. بازی هایی که از ۲۳ مهر در منامه آغاز خواهد شد.