سعید جلیلی، پرستویی و طالب‌زاده در جشنواره مقاومت

برنامه پنجمین روز از سخنرانی راهبردی، کارگاه انتقال تجربه همراه با پرویز پرستویی و اسلام هراسی (نمایش و تحلیل فیلم) اعلام شد.