محصول کشاورزی آهن نیست که قابل نگهداری طولانی مدت باشد/ برنج وارداتی ملاک دولت برای تعیین قیمت برنج

وزیر جهاد کشاورزی در مورد افزایش قیمت برنج در بازار گفت: قیمت برنج خارجی در مقایسه با سال گذشته افزایشی ندارد و چون ذخایر استراتژیک خود را براساس برنج خارجی تامین کنیم.