محصول کشاورزی آهن نیست که قابل نگهداری طولانی مدت باشد/ برنج وارداتی ملاک دولت برای تعیین قیمت برنج