حیدری: قرار نیست به همه مردم یک ماهه کارت اعتباری بدهند/ شاه‌ویسی: کارت اعتباری تورم می‌آورد

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: صدور کارت های جدید اعتباری در فرایندی انجام می شود و قرار نیست به همه مردم یک ماهه این کارت ها داده شود.