عملیات آزادسازی منطقه «جزیره الدولاب» در غرب عراق آغاز شد

نیروهای امنیتی و عشایر عراق صبح امروز عملیات آزادسازی منطقه «جزیره الدولاب» در غرب استان الانبار را آغاز کردند.