انتشار تصویری از پیکسل اکس ال؛ امسال طراحی موبایل های گوگل یکسان است