برگزاری سمینار بین المللی فرهنگ و عقل در ادیان در مالزی

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این سمینار در دو موضوع عقل در تفکر و حکمت در ادیان الهی مانند اسلام، مسیحیت و اعتقادات دیگر مانند بودیسم، هندو، کنفوسیوس و تائویسم برگزار شد. دکتر “محمدرضا عدلی” محقق ایرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنها شرکت کننده ایرانی در این سمینار بود و محققان و روشنفکران […]