جابری انصاری به ژوهانسبورگ رفت

ار به ژوهانسبورگ رفت به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه بامداد چهارشنبه به منظور شرکت در هفتمین نشست کمیته مشترک سیاسی پیگیری روابط ایران و آفریقای جنوبی عازم ژوهانسبورگ شد. معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه طی اقامت دو روزه خود در آفریقای جنوبی علاوه بر شرکت […]