صحبت از کاهش قدرت نظامی یک موضوع انحرافی است

به گزارش ایران خبر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم افتتاح ۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: زمانیکه ما یک تاریخ ۳۸ ساله سرشار از جنگ و تهدید و محاصره و تحریم را پشت سر گذاشتیم و در شرایطی که قدرتهای بزرگ و سلطه گر […]