انتقاد نماینده رامیان از نرخ بالای بیکاری در استان گلستان

نماینده مردم رامیان و آزادشهر از نرخ بالای بیکاری در استان گلستان انتقاد کرد.