یک عمر جنایت

رئیس و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی که به جلاد قانا شهرت داشت، در اثر سکته مغزی مُرد.