نارضایتی‌های اقتصادی در جامعه زنگ خطری است که باید دولت و مجلس را متوجه خود سازد

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: نارضایتی روبه تزاید جامعه از شرایط اقتصادی به ویژه در زمینه رکود و اشتغال زنگ خطری است که باید همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس را متوجه سازد.