آمادگی برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی را داریم/ منتظر نظر وزیر کشور و شورای نگهبان هستیم

فرماندار تهران با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در تهران وجود دارد، گفت: آمادگی برگزاری انتخابات را بصورت الکترونیکی داریم و در این خصوص منتظر نظر وزیر کشور و شورای نگهبان هستیم.