آمادگی برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی را داریم/ منتظر نظر وزیر کشور و شورای نگهبان هستیم