آغاز عملیات آزادسازی جزیره دولاب در استان انبار عراق

نیروهای ارتش عراق با همکاری عشایر، عملیات آزادسازی جزیره دولاب را در استان انبار آغاز کردند.